Caviidae

maxiforum

Cavy ailesi (Caviidae) ya da Kobaygiller, kapibaralar, yerli kobaylar gibi cinsleri de barındıran, Güney Amerika’ya özgü bir kemirgen ailesidir. Kıtada, nemli çayırlardan dikenli ormanlara veya bodur bitkilerin yer aldığı çöllere kadar açık alanlarda bulunurlar. Altı cins içinde barındırdığı 18 tür ile birlikte bu kemirgen ailesi diğer altı kemirgen aileden daha az sayıda üyeye sahiptir.

Tavşan benzeri görünüşe sahip maralar hariç, cavylerin kısa, ağır bedenleri ve büyük başları vardır. Çoğunun görünür kuyrukları yoktur. En küçük cavylerin boyları 22 cm, ağırlığı 300 gram civarında iken, en büyük kemirgen olan kapibaranın boyu 106 ila 134 cm arasında ve vücut ağırlığı 35 ila 66 kilogram arasında değişebilir. Pliyosen’de, bir tapir büyüklüğüne yakın olan Phugatherium gibi daha büyük formlar mevcuttur.[1]

Otoburlardır, türlere bağlı olarak sert çimenleri veya yumuşak yaprakları yiyerek beslenirler. Diş yapıları diğer çeşitli kemiricilerinkine benzer. Çoğu türde dişiler 50 ila 90 gün, kapibara 150 gün süren gebelik süresinden sonra iki veya üç vahşi ve aktif genç doğurur. Çoğu türde, doğumdan sonraki birkaç ay içinde cinsel olarak olgunlaşılır, ancak kapibaralar yetişkinliğe yaklaşık 18 ay boyunca ulaşılmaz.[2]

Sosyallik, gruplar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Birçok cavy türü gelişigüzel yaşar ve uzun süren sosyal gruplar oluşturmaz, ancak bazı türlerde erkekler iki veya daha fazla dişiden oluşan bir harem kurabilirler. Buna karşılık, maralar tek eşlidir ve birden fazla annenin yavrularına bakmak için bir dişi geçici annelik görevini üstlenebilir. Kapibaralar, yaklaşık 10 bireyden oluşan gruplar halinde yaşar ve grupları baskın bir erkek ve birkaç dişi ve yavrulardan oluşabilir.

ixir
Garfield
Hayvanlar.com.tr Türkiye'nin en kaliteli hayvan sever topluluk alanı. Sevimli dostlarımız ile ilgili her tür bilgiyi rahat bir şekilde bulabileceğiniz tek platform.