Kemirgenler

maxiforum

Daha çok fare ve sıçanlar olarak bildiğimiz kemirgenler hayatımızın doğal bir parçalarıdır. Özellikle fareler ve sıçanlar sadece evlerimizde değil, aynı zamanda süpermarketler, restoranlar, depolar, gıda işleme tesisleri, hayvancılık tesisleri ve çiftlik alanlarında da bulunabilirler. Ayrıca kemirme faaliyetleri nedeniyle binalarımıza zarar verirler. Kemirgenler kurşun kaplama, cüruf bloğu, alüminyum kaplama ve biraz beton dahil bir yere ulaşmak için birçok malzeme türünden geçebilir. Hatta kemirgenlerin elektrik kablolarını kemirerek yangına neden olduğundan bile şüphelenilmektedir.

Çağlar boyunca kemirgenler bazı muazzam veba ve hastalıkların nedeni olmuştur. Geçmiş yıllarda, kemirgenler birçok hastalığın yayılmasından sorumluydu. Günümüzde artan sanitasyon ve etkili kemirgen ve böcek kontrol programları nedeniyle, kemirgenlerden kaynaklanan çoğu hastalığın tehdidi o kadar kritik değildir. Yaygın olarak görülen ev faresi, astıma ve alerjik rinite neden olan alerjiler nedeniyle en yaygın sağlık zararlısıdır. Ev faresi, şüpheli kişilerde bu reaksiyonları tetikleyebilecek bir protein kanı taşır. Kemirgenler ayrıca, dünyadaki gıda arzının büyük bir bölümünü idrar ve dışkılarıyla kirletir.

Kemirgenler yiyecek, su ve barınak gibi koşullara erişim sağlayabilmek için insan yaşam alanlarıyla yakından ilişkilidir. Kemirgenlerin (gıda, su ve barınak) yaşam koşulları sağlamsa, hızla çoğalabilirler. Bu yüzden kemirgen kontrol programında temel ilk adım yiyecek, su ve barınak koşullarını ortadan kaldırmak ya da kontrol etmektir. Bu ilk adımdan sonra kemirgen popülasyonundan kurtulmak için tuzak ve yemleme yöntemleri kullanılmalıdır. Beyaz ayaklı fare, geyik fare, hasat fare, cep fare, ya da sıçan fareleri, özellikle ağaçlık alanların veya tarlaların yakınındaysa binalara girebilir.

Kurtulma Yolları:

Kemirgenler başka bir bölgeye taşınmadan önce, tam bir kemirgen eliminasyonunun gerçekleşmesi gerekir. Başarılı bir kemirgen kontrol programı, en yüksek başarı oranı için yem ve tuzak kombinasyonunu içerir. Bununla birlikte, kemirgen popülasyonu büyükse, bir popülasyonu hızla düşürmek ve hızlı büyümeyi önlemek için yüksek kaliteli bir kemirgen yemi kullanılmalıdır.

Kemirgen denetimleri, kemirgen hariç tutma ve sanitasyon önlemleri, kemirgen kontrol önlemlerinde kritik öneme sahiptir. Bu yüzden herhangi bir kemirgen kontrol programı dışlama teknikleri, genel bir temizlik ve saklanma yerlerinin (barborasyon alanları) kaldırılmasıyla entegre edilmelidir. Kemirgen yemleri kullanılırken orijinal yaşam alanları rahatsız edilmemelidir. Aksi takdirde kemirgenler başka bir bölgeye çekilebilirler. Yemleme yapılırken, yakın bölgelerden ilave kemirgenlerin bulunduğunuz yere çekilmediğinden emin olmak için sanitasyon prosedürleri ile gıda kaynağının çıkarılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, çocukların ve evcil hayvanların zehirli yemlere erişimlerine engel olunmalıdır.

Kemirgen tuzakları kullanılırken doğru boyuttaki tuzağı seçmek kemirgenleri yakalamak için çok önemlidir. Eğer lokasyonda sıçan varsa ve ortadan kaldırmak için fare tuzakları seçilirse, tuzaklar çok küçük kalacaktır. Çünkü yakalama mekanizması bir sıçan için yeterli olmayacaktır. Bunun dışında eğer fare varsa ve sıçan tuzakları seçilirse, tuzaklar bir farenin vücut ağırlığı için çok büyük kalacak ve tuzağı tetikleyecek kadar hassas olmayacaktır

ixir
Garfield
Hayvanlar.com.tr Türkiye'nin en kaliteli hayvan sever topluluk alanı. Sevimli dostlarımız ile ilgili her tür bilgiyi rahat bir şekilde bulabileceğiniz tek platform.